MENU...
EN PL
Facebook
EN PL

Papież pop-artu wkracza na krakowskie salony

Bezsprzecznie, jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w pejzażu kulturalnym Krakowa na przełomie roku 2012 i 2013 była zorganizowana przez miejscowe Międzynarodowe Centrum Kultury wystawa Andy Warhol: Konteksty/Contexts. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wśród rodowitych Krakowian, jak i gości z zagranicy. Wystawa, zgodnie ze swoim tytułem, ukazała twórczość „papieża pop-artu” w różnych kontekstach, skupiając się na wątkach kulturowych, etnicznych, politycznych, a nawet religijnych, stale obecnych w dziełach Warhola. Oprócz głównego wydarzenia, organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych atrakcji, takich jak, między innymi, warsztaty dla młodzieży. Jeden z nich miał miejsce w czasie finisażu wystawy dziesiątego lutego 2013 roku.

Było to spotkanie warsztatowe przygotowane przez Marka i jego ucznia Michała Kuśa, którego celem było zaznajomienie młodych wielbicieli pop-artu z dziedzictwem artystycznym Andy Warhola, zaprezentowanym w czasie trwania wystawy. Odwiedzający otrzymali karty pracy, a ich zadaniem było wypełnienie ich w trakcie oglądania ekspozycji i wysłuchiwania wygłaszanych po angielsku komentarzy Marka. Warto zaznaczyć, że mury galerii dosłownie pękały w szwach, jako że liczba chcących odwiedzić wystawę w ostatnim dniu jej trwania znacznie przekroczyła gabarytowe możliwości pomieszczeń, w których się ona odbywała. Ograniczenia przestrzeni okazały się przeszkodą nie do przeskoczenia. Tym, którym, pomimo odstania kilku dobrych minut w ciągnącej się po schodach galerii kolejce, odmówiono wstępu, przyszło, niestety, przełknąć gorzka pigułkę rozczarowania. Pozostaje faktem bezspornym, że Marek i Michał doświadczyli swoich przysłowiowych „piętnastu minut chały”, uczestniczą przez to w spełnieniu profetycznej zapowiedzi, dokonanej swego czasu przez Andy Warhola - najsłynniejszą ikonę pop-artu. 
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)