MENU...
EN PL
Facebook
EN PL

Sacrum i Profanum Andy Warhola

Sacrum i Profanum

 

Realizacja prezentacji zatytułowanej „Sacrum i profanum w twórczości Andy Warhola” była w dużej części możliwa dzięki zaangażowaniu i poświęceniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Nie bez znaczenia przy realizacji projektu była również ich biegłości w posługiwaniu się fachową wiedzą w dziedzinie IT. Zainspirowani i kierowani przez Marka, przygotowali oni multimedialną prezentację na temat Andy Warhola (1928-1987) i elementów sacrum i profanum, które przenikają jego twórczość artystyczną.

Zazwyczaj utożsamiany z Pop-Artem i ideologią konsumeryzmu, artystyczna spuścizna Andy Warhola jest zjawiskiem bardzo złożonym, pełnym niejednoznacznych binarnych przeciwieństw. To samo odniesienie można by zastosować do jego życia, w którym sfera religijna, choć w sposób niejednoznaczny, odgrywała bardzo istotną role. Pochodzenie etniczne Warhola jak również system wartości, według którego został wychowany, wywarły głęboki wpływ na jego twórczość. Łatwo zatem można je dostrzec w dziełach artysty, szczególnie w ostatniej dekadzie jego burzliwego życia.

WYSTAWA: ANDY WARHOL KONTEKSTY/CONTEXTS

Jak już to zostało wspomniane, projekt w PWSZ w Oświęcimiu był częścią większej całości. Inspiracja dla badania przez Marka twórczości i życia „papież pop-artu” była wystawa Andy Warhol Konteksty/Contexts, zorganizowana przez krakowskie Międzynarodowe Centrum Kultury  na przełomie 2012 i 2013 roku. Organizatorzy wydarzenia powierzyli Markowi rolę przewodnika  oprowadzającego po wystawie anglojęzycznych gości oraz organizatora anglojęzycznych warsztatów dla młodzieży. Oba zadania realizowane były przy współudziale jego uczniów, jak również studentów z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytet Jagiellońskiego. Rezultatem tych działań była seria artykułów, które ukazały się zarówno w prasie lokalnej jak i w publikacjach o charakterze akademickim.

 

Galeria

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)