MENU...
EN PL
Facebook
EN PL
 

Marcin Jaroszek

Marcin Jaroszek, PhD, adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W maju 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego. W przeszłości był między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. kształcenia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim oraz kierownika studiów zaocznych pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Był również dyrektorem Instytutu Neofilologii w PWSZ w Oświęcimiu.

Przedmioty, które nauczał obejmują Praktyczną Naukę Języka Angielskiego, ale również językoznawstwo stosowane, historię Wielkiej Brytanii czy komunikację międzykulturową. Chociaż jego obszary badawcze obejmują głównie akwizycje języków obcych, jego artystyczna dusza motywuje go stale do podejmowania wyzwań akademickich na styku kultury i muzyki.Jako muzyk-samouk, zaangażowany był w kilka projektów muzycznych, których celem było wprowadzenie w świat profesjonalnej produkcji muzycznej muzyków amatorów. Projekty te obejmowały zarówno kompozycję utworów, jak i nagranie oraz obróbkę dźwięku.

Marcin Jaroszek ostatnio współredagował publikacje z zakresu kulturoznawstwa angielskiego i językoznawstwa zatytułowana  "Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospect". Jego inne publikacje obejmują pozycje z zakresu szeroko-pojętej komunikacji:

 

Jaroszek, M. 2015. "English language teaching in Poland: An acknowledged success or pure science fiction?". In Michał Szyszka et al (eds). Modern social and educational challenges and phenomena: Polish and Macedonian perspectives. Pedagogical University of Cracow. Cracow – Bitola (Битола). 191-207.

Jaroszek, M. 2015. "Foreign Language Teacher Training in Poland: A Reflective Perspective". In Marcin jaroszek & Marek Pawlicki (eds), Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospect. Wydawnictwo PWSZ Oświęcim: Oświęcim. 31-47.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use – results of a study. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 4, s. 139-152. 

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations – part 1.   Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 1, s. 117-127.

Jaroszek, M. 2013. "The Development of Discourse Competence in Advanced L2 Speech: A Look at Relexicalization". In Ewa Piechurska-Kuciel & Elzbieta Szymanska-Czaplak (eds), Language in Cognition and Affect. Springer Heidelberg: New York. 61 - 80. 

 

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)