MENU...
EN PL
Facebook
EN PL

Wilcze szańce genderu

Virginia Woolf jako prekursorka przekraczania granic tożsamości płciowej: Koncepcja androginii jako trzeciej kategorii płciowej w Orlando

Celem kolejnego artykułu Marka było wykazanie, że prowadzona obecnie dyskusja dotycząca tożsamości płciowej nie jest zjawiskiem zupełnie nowym. Jej początki odnaleźć można już w starożytności. Poprzez kolejne dzieje historii przyjmowała ona różne formy. Jej ślady odnaleźć można w licznych mitach, wywodzących się z  bardzo odmiennych etnicznie i kulturowo źródeł. W odniesieniu do modernistycznych pisarzy i myślicieli, idea przekraczania granic tożsamości płciowej znalazła swoje intrygujące odbicie w kontrowersyjnej powieści Virginii Woolf Orlando. Powieść postrzegana może być jako forma pożegnalnego panegiryku, napisanego jako epitafium dla długotrwałego  związku Woolf z jej arystokratyczną przyjaciółką – Vitą Sackiville-West, relacja z którą przyczyniła się w stopniu znaczącym do rozwoju literackiego angielskiej pisarki.

Orlando jest powieścią eksperymentalną, której treść obejmuje okres bez mała czterystu lat. W ciągu czterech stuleci, począwszy od pierwszych lat siedemnastego wieku, aż do czasów współczesnych, tytułowy bohater przechodzi transformację płciową, dla której tłem jest bieg burzliwych wydarzeń historycznych. Snując narrację powieści, Woolf zastanawia się nad problemem tożsamości płciowej, postrzeganym z pozycji feministki początków dwudziestego wieku. Jej poglądy i koncepcje wydają się mieć charakter uniwersalny i ponadczasowy, czego potwierdzeniem są późniejsze powieści, takich pisarek jak Angela Carter czy Jeanette Winterson, które obie wydają się wkraczać w intertekstualny dialog z autorką Orlanda. Artykuł jest częścią publikacji Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospects, wydanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu. Współredaktorem wydawnictwa był Marcin Jaroszek, głównodowodzący theAboutProject.com, a recenzentem Prof. dr hab. Teresa Bela – wybitna specjalistka w dziedzinie studiów nad literaturą brytyjską.
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)