MENU...
EN PL
Facebook
EN PL

Współpraca z potomkami Jane Stirling

5 listopada 2016 r. w Old Kippenross, rodzinnej posiadłości Jane Stirling, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Pan Patrick Stirling-Aird i Pani Susan Stirling-Aird, oboje z Old Kippenross podpisali z Fundacją "Projekty z kulturą" Deklarację Współpracy. Strony zgodziły się współpracować dla upamiętnienia Jane Wilhelminy Stirling i unaocznienia faktów związanych z  pomocą, jaką niosła ona Fryderykowi Chopinowi w ostatnich latach jego życia, oraz jej zaangażowaniem w ocalenie spuścizny po nim po 1849 roku. 

Strony zgodziły się, że literatura przedmiotu do tej pory nie eksponowała w wystarczającym stopniu roli, jaką Jane Stirling odegrała  w ocaleniu dziedzictwa naszego Wielkiego Polaka. Zarówno Rodzina Stirling-Aird, jak i Marcin Jaroszek - PrezesZarządu Fundacji "Projekty z kulturą" zgodzili się, że za te zaniedbania należy nadrobić. Strony uznały również, że Projekt Jane Stirling będzie przynosił korzyści kulturowe i międzykulturowe, jako że dostarczy jego beneficjentom historyczno-muzycznych doświadczeń, włączając w nie sposobność odkrywania i definiowania na nowo naszych kultur, jak i również wzmacniania historycznych i współczesnych więzi europejskich pomiędzy Polską i Szkocją.

Powyższe zadania będą realizowane w formie zdarzeń o charakterze kulturowym, muzycznym i edukacyjnym w Polsce, Szkocki oraz w innych krajach. Zdarzenia te obejmować będą, między innymi, Festiwal im. Jane Stirling, który organizowany będzie corocznie przez naszą Fundację. Więcej informacji na temat Festiwalu dostępnych jest pod tym linkiem.

Zobowiązanie te oznaczają publiczną deklarację udziału w Projekcie poprzez zaangażowanie w poszukiwaniu możliwości jego realizacji, tam gdzie to możliwe i w ramach posiadanych środków. 

Po ceremonii podpisania Deklaracji, Marcin Jaroszek i Susan Stirling-Aird  udali się do ogrodu Old Kippenross, gdzie Prezes Fundacji otrzymał garść rodzimej ziemi Kippenross, która jako symbol jedności historyczno-muzycznej wystawiana będzie podczas zdarzeń, jakie odbędą się podczas Festiwalu im. Jane Stirling.

 

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)