MENU...
EN PL
Facebook
EN PL

Kultura na nowo odkrywana, definiowana, interpretowana...

 

Wydaje się, ze wyrażenie przyimkowe na nowo najlepiej oddaje charakter działalności Fundacji "Projekty z kulturą". Niezależnie od tego czy jest to eksploracja terytorium muzyki, sztuk wizualnych, czy też literatury, badamy te obszary świadomi, że mogą być one dobrze znane, lecz postrzegane w stereotypowy lub tendencyjny sposób. W naszej działalności zajmujemy się zjawiskami, lecz przede wszystkim ludźmi, których twórczość i biografie pełne są luk i niezrozumienia, będąc przez to bądź to nieznane, lub niesłusznie skazane na zapomnienie.

Sztuki Siostrzane i poświęcone im projekty. Reprezentujemy zupełnie różne dziedziny działalności naukowej. Anna jest pianistka, Marcin zajmuje się lingwistyką stosowaną, będąc przy tym muzykiem-amatorem. Marek jest kulturoznawcą, dziennikarzem i autorem podręczników do języka angielskiego. Jest, jednak, jedna wspólna cech, która nas łączy. Każde z nas zaangażowane jest w nauczanie, rozumiane w najszerszym tego słowa znaczeniu. Anna jest Profesorem w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Marcin Starszym Wykładowcą w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego jak również Dyrektorem Instytutu Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Marek zajmuje się praktyczna nauką  angielskiego oraz historią i kulturą krajów angielskiego obszary językowego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również nauczycielem angielskiego w prywatnej szkole „Wierchy” w Krakowie.

Nasze zawodowe inklinacje musza mieć zatem wpływ na charakter naszych projektów. Intencją, którą się kierujemy jest edukowanie wszystkich zainteresowanych naszą działalnością w obszarze faktów, szczegółów i pojęć, które są nieznane, lekceważone lub zwyczajnie zapomniane.

Projekty, jakie tworzymy to nie efemeryczne wydarzenia. Są one dynamiczne i zawsze otwarte w swoim charakterze na nowe do nich podejście. Jak to zazwyczaj bywa, jedno odkrycie wiedzie do następnego, tworząc nowe możliwości interpretacyjne. Nasze inspiracje często czerpiemy z najbardziej zaskakujących źródeł. Są nimi nowo poznani ludzie, odwiedzane miejsca i artefakty, na które w naszych peregrynacjach napotykamy. To co również wydaje się bardzo istotne to fakt, że poprzez nasze poszukiwania możemy odkrywać, identyfikować, a przez to definiować na nowo nas samych, co dotyczy także więzi, jakie nas łączą na różnych poziomach naszych wzajemnych relacji.

Powyższe cechy przypisać można naszym poprzednim projektom jak również temu, którym zajmujemy się obecnie. W sposób naturalny pojawić się może wszakże pytanie: co Joseph Jongen, Andy Warhol, Virginia Woolf lub Fryderyk Chopin mogą mieć ze sobą wspólnego? Na pozór, nic, lub bardzo niewiele. Wszyscy wymienieni twórcy to postacie odległe od siebie pod względem pochodzenia etnicznego, dziedzin działalności artystycznej jak również czasów i okoliczności społeczno-kulturowo-historyczntch, w jakich żyli i tworzyli. Jest jednak jeden wspólny mianownik, który pozwala nam zaliczyć ich do tej samej grupy zjawisk fenomenologicznych. Ich biografie, podobnie jak twórczość są dostatecznie zaskakujące i złożone, by pozwolić nam na podejmowanie nowych badań i inicjatyw. Dzięki temu, spojrzeć możemy na interesujące nas postacie z bardzo różnej perspektywy. Rezultaty mogą być fascynujące i zadziwiające, jak się o tym niejednokrotnie przekonaliśmy w naszych poszukiwaniach wiedzy i prawdy.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)